سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیتا معبدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

زنان کشور ما نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسلهای آینده اند و منبع انسان بالقوه مهمی درتوسعه علمی اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب میشوند بنابراین با درنظر گرفتن جایگاهشان درنظام اسلامی و شناخت موقعیت کنونی آنان بگونه ای برنامه ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهایشان مهیا شود و با کاهش فاصله قابلیت های علمی زنان و مردان بسیاری از مشکلات فرهنگی اجتماعی اقتصادی را حل نمود و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع دربهره وری از آن سهیم خواهند شد خوشبختانه درپرتو پیروزی انقلاب اسلامی ایران زمینه های مناسبی برای استقبال زنان به آموزش عالی فراهم شد افق های تازه ای برای ایفای نقش موثرتر زنان تحصیل کرده و متخصص درعرصه های مختلف گشوده شد اما علیرغم افزایش کمی و رشد آمار دانشجویان دختر دررقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه مشکلاتی درچشم اندازه آینده آموزش عالی زنان و بهره گیری از توانمندی های آنان دیده می شود دراین مقاله سعی شده ابتدا به تعاریف مفاهیم تحصیلات دانشگاه فرهنگ برنامه ریزی فرهنگی توسعه فرهنگی و سپس درمورد تهیدید های تحصیلات عالیه دختران درفرهنگ جامعه را مورد بررسی قرار دهیم