سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی عرب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

اگر چه صنعت توریسم به عنوان صنعتی رو به رشد و با درآمد بالا برای مناطق گردشگر پذیر مهمترین دغدغه محسوب می گردد و دایما این مناطق درصدد توسعه این صنعت هستند، ولی برخی موارد حاشیه ای وجود دارد که بعضا از سوی مناطق میزبان نادیده گرفته می شود. یکی از این مسایل تنشها و آسی بهای اجتماعی است که از ورود گردشگران به حوضه میزبان ناشی گردیده و در صورتی که به آن توجه نشود صنعت گردشگری را با نابودی کامل روبرو می نماید. در این مقاله پس از وارد شدن به بحث با مقدمه ای نسبتا کوتاه، نتایج پژوه شهایی که نشانگر گسترش بزهکاری در جوامع گردشگر پذیر هستند، آورده م یشود. در ادامه بحث به مهمترین انگیز هها و زمینه های افزایش بزهکاری اشاره شده است و در انتها نیز برخی راهکارها و پیشنهادات جهت پیشگیری و رفع بزه کاری ارایه گردیده است