سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصراله محبوبی صوفیان – دانشیار گروه شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید منصوری – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
امین گلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

مدیریت موفق تالاب حنا در راستای حفظ و نگهداری پرندگان مستلزم آگاهی از تنوع و فراوانی پرندگان مهاجر به این تالاب است دراین راستا از روش شمارش کامل برای سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب مذکور جهت مشخص کردن غنا و تنوع پرندگان در تابستان و پاییز و زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ استفاده گردید. غنای گونه ای فراوانی گونه ها و شاخصهایتنوع گونه ای پرندگان برایهریک از فصول محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید بیشترین تعداد گونه های پرندگان مربوط به بهار ۱۳۸۷ ۳۲ گونه و بیشترین فراوانی نیز مربوط به تابستان ۱۳۸۶ ۷۸۷۵ قطعه پرنده می باشد تغییرات غنای گونه ای پرندگان آبزی در فصول مختلف کمتر از پرندگان کنار آبزی بوده و پرندگان آبزی به جز در بهار ۱۳۸۷ غنا و فراوانی بیشتری نسبت به پرندگان کنار آبزی دارند. بیشترین مقدار شاخص تنوع گونه ای سیمپسون ۰/۸۴۲ و شانون – وینر ۳/۳۳۱ مربو ط به بهار ۱۳۸۷ و بیشترین مقدار یکنواختی گونه ای سیمپسون ۰/۲۸۴و کامارگو ۰/۲۸۵ مربوط به پاییز ۱۳۸۶ می باشد.