مقاله تنوع گونه ای دوبالان خانواده Syrphidae در منطقه گرمسار و شناسایی گونه غالب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تنوع گونه ای دوبالان خانواده Syrphidae در منطقه گرمسار و شناسایی گونه غالب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه ای
مقاله دو بالان
مقاله مگس گل
مقاله گرمسار
مقاله گونه غالب
مقاله Syrphidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: احدیت علی
جناب آقای / سرکار خانم: حیات رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مگس های گل (Diptera:Syrphidae) یکی از مهم ترین دشمنان طبیعی شته ها و از گرده افشان های مهم به شمار می روند. لارو اغلب آن ها شکارگر بوده، نقش مهمی در تعادل بیولوژیکی و کنترل طبیعی شته ها ایفا می کنند. در بررسی های به عمل آمده روی تنوع گونه ای مگس های این خانواده در منطقه گرمسار در سال ۱۳۸۹، حشرات کامل از مناطق مختلف جمع آوری شدند و مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس تنوع گونه ای آن ها با استفاده از شاخص های شانون – وینر (H’)، بریلوئن (?) و H مارگالف (Dmg) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، ۱۶ گونه متعلق به ۱۰ جنس از ۲ زیر خانواده جمع آوری گردیدند که در میان آن ها، گونه Eupeodes lapponicus برای فون ایران جدید می باشد. حداکثر تنوع و فراوانی مگس های گل در منطقه گرمسار در هفته اول خرداد (?=۱٫۱۲۵، H’=۲٫۲۴۷، Dmg=22.878) ثبت گردید. همچنین گونهEpisyrphus balteatus  به عنوان گونه غالب در منطقه گرمسار شناخته شد.