سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا نیکو – کارشناس ارشد شیلات، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
محمد امینی چرمهینی – هیئت علمیمجتمع آموزش عالی بهبهان، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

با توجه به قرارگیری خلیج فارس در منطقه گرمسیری با تنوع گونهای بالا و حضور گونههای فراوان و متنوع در روش صید ترال (از روشهای صید معمول در این زیستگاه)، انجام پژوهشهایی در زمینه ترکیب صید در این اکوسیستم جهت بررسی وضعیت آبزیان از نظر تنوع وترکیب گونهای ضروری میباشد. مطالعه ماهیان اقتصادی خوریات ماهشهر(شمال غربی خلیج فارس) ازمهر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۵ با هدف شناسایی، تعیین فراوانی وتنوع گونهای آنها انجام شد. نمونه برداری ماهانه با استفاده از تور ترال کف میگوگیربا قطر چشمه ۲۴ میلیمتر ودر عمق ۳۱-۳/۵ مترصورت گرفت. در مجموع ۱۶۸۸ قطعه ماهی صید شد که وزن صید آنها ۵۰/۱۵۷ کیلوگرم بود. در بین آنها ۱۷ گونه ماهی اقتصادی متعلق به ۱۵ خانواده شناسایی شدند. گونه های غالب بترتیب شامل (۷۵/۴۸%) Johnius belangerii , Acanthopagrus latus(10/07%) و cynoglossus arel (5/7%) بودند .بیشترین درصد فراوانی این گونهها در ماه تیر (۱۸/۷۸%) وکمترین در شهریور ماه (۱/۵۶%) ثبت شد.حداکثر شاخصهای تنوع shannon – Wiener وشاخص غالبیت Simpson’Dominance بترتیب در ماههای شهریور واسفند بدست آمد. نتایج تست ANOVA یکطرفه نشان دهنده وجود اختلاف معنی داری بین فراوانی ماهانه این گونه ها بود (P≤۰٫۰۵) . نتایج این مطالعه نشان دهنده افزایش فراوانی ماهیان اقتصادی در این زیستگاهها در طی ماههای گرم سال بعلت ورود گونههای جوان بود.