سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
زهرا مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
اردشیر رحیمی میدانی – عضو هیئت علمی موسسه ثبت و گواهی بذر

چکیده:

ازخانوادهLecojum aestivum آماریلیداسه گیاهانی هستند که دارای ارزش تجاری بوده و گو نه های وحشی این گیاه نه Lecojum aestivum تنها از نظر حفاظت گونه ها ، بلکه از نظر اصلاح کنند گان نیز مهم می باشند . بررسی روابط خویشاوندی و سیر تکاملی گو نه های خانواده آماری لیداسه مستلزم مطالعه تفاوت ها و شباهت هایگو نه ای می باشد . به منظور جمعآوری و شناسایی تاکسو نومیکی و ارزیابی بعضی از صفات مهم مورفو لوژیکی ، فنو لوژیکی گو نهLeucojum aestivium طبق دستوالعمل IPGRI موسسه بین المللی ذخایر توارثی گیاهی) از استانهای قزوین ،چالوس،گیلان، تنکابن، همدان، خرم آباد و سمنان جمع آوری گردید. مشخصات شناسنامه ای نمو نه ها از قبیل طول و عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا، محل جمع آوری ، نوعآب و خاک ، پوشش گیاهی و سایر مشخصات شناسنامه ای ثبت گردید.نتایج نشان دادکه وزن پیازدرگونه دانه برفی خرم آ باد به میزان ۱/۲و در گونه دانه برفی قزوین (الموت) به میزان۱/۳۴همچنین در گونه دانه برفی تنکا بن با میزان۰/۹۴ در گونه دانه برفی چالوس(مرزن آباد) به میزان ۱/۱۴ در گونه دانه برفی بندر انزلی با میزان ۰/۶۶۰ ودر گونه دانه برفی کندوان(البرز) با میزان۱/۰۳با لاترین ضریب تغییرات فنو تیپی را دارا می با شند