مقاله تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها برای صفات زراعی و مورفولوژیکی در توده های گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۷۳ تا ۶۹۲ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها برای صفات زراعی و مورفولوژیکی در توده های گندم دوروم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله تجزیه به عامل ها
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی سربرزه مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بی همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در گندم دوروم موجود در کلکسیون بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ۱۶۴ توده انتخاب و به همراه ارقام ویری ناک، سوایسون، دنا و زردک به عنوان شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارقام شاهد بعد از هر سی توده به صورت مشاهده ای (از هر توده ۳ سنبله) کاشته شدند. ژنوتیپ ها در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج از نظر صفات زراعی و مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج همبستگی بین صفات نشان داد که بین عملکرد و وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه همبستگی معنی داری وجود داشت. با استفاده از تجزیه به عامل ها، چهارده صفت مورد مطالعه در قالب پنج متغیر جدید (پنج عامل) که در مجموع ۷۷٫۰۲ درصد از تغییرات کل را توجیه کردند گروه بندی شدند. بررسی تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ ها منجر به گزینش ۱۲۰ لاین برتر در آزمایش شد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که مواد ژنتیکی موجود در کلکسیون گندم دوروم منابع ارزشمندی هستند که علاوه بر داشتن صفات جدید، تنوع بالائی را برای به نژادگران به منظور اصلاح و تولید ارقام گندم دوروم فراهم می کند.