مقاله تنوع ژنتیکی آنتی ژن B2 در ایزوله های حیوانی اکینوکوکوس گرانولوزوس در شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۲ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی آنتی ژن B2 در ایزوله های حیوانی اکینوکوکوس گرانولوزوس در شهر تبریز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس
مقاله آنتی ژن B
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مظهری ناهیده
جناب آقای / سرکار خانم: قازانچایی اردوان
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری کیست هیداتید (Cystic hydatid disease) یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است. عامل بیماری انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد، که با رشد کیست های متاسستود در میزبان واسط ایجاد می شود. با توجه به اینکه در تشخیص کیست هیداتید مشکلاتی همچون واکنش متقاطع آنتی بادی های موجود در سرم بیماران با سایر تنیاها و اختصاصی بودن پائین آنتی ژن های به کار رفته وجود دارد، این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی آنتی ژن B2 طراحی شده است و اطلاعات به دست آمده از آن در طراحی و استاندارد کردن تست هایی که از آنتی ژن B استفاده می کنند، ضروری است. ۱۰۰ نمونه کیست هیداتید (۶۰ کیست گوسفندی و ۴۰ کیست گاوی) از کشتارگاه شهر تبریز جمع آوری و از پروتواسکولکس های نمونه های گوسفندی و لایه زایای نمونه های گاوی DNA استخراج شد. طی واکنش PCR تمام نمونه های گوسفندی با پرایمر اختصاصی آنتی ژن B2 تکثیر یافتند و بعد از انجام RFLP در تمام ایزوله های گوسفندی الگوی یکسانی مشاهده شد، که بیانگر تشابه ژنتیکی درون سویه ای آنتی ژن B در ایزوله های گوسفندی می باشد. نمونه های گاوی با پرایمر اختصاصی آنتی ژن B2 تکثیر نیافتند، که بیانگر تنوع ژنتیکی بین سویه ای آنتی ژن B در ایزوله های گاوی می باشد. تنوع ژنتیکی آنتی ژن B در ایزوله های مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس در مناطق اندمیک به منظور طراحی و استاندارد کردن تست هایی که از این آنتی ژن برای تشخیص آنتی بادی های اختصاصی انسانی استفاده می کنند باید مورد بررسی قرار گیرد.