سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه خلیل آبادی – کارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی محیط زیست
محمودرضا همامی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد کابلی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

حفظ تنوع زیستی یکی ازچالش برانگیزترین مسائل دراکولوژی حفاظت است این موضوع به ویژه دراکوسیستمهای بیابانی که از شکنندگی بالایی برخوردارند حایز اهمیت بیشتری است اینمطالعه با هدف ارزیابی تنوع پرندگان منطقه حفاظت شده منطقه حفاظت شده کرکس و اهمیت درختزارهای اینمنطقه درجذب ونگهداری پرندگان صورت پذیرفت آماربرداری ازپرندگان و درختزارهای منطقه به روش ترانسکت خطی انجام شد و تنوع گونه ای با استفاده از نمایه تنوع شانون – وینر محاسبه گردید. درمیان ۳۰ گونه شناسایی شده درمنطقه غالب گونه هامتعلق به گنجشک سانان بودند تنوع گونه ای محاسبه شده درواحه های رقم ۱/۸۴ تا ۳/۴۹ را شامل می شود این مطالعه اهمیت مدیریت لکه های درختزارمنطقه حفاظت شده کرکس را بعنوان مجموعه ای از واحه ها دریک منطقه نیمه بیابانی درنگهداری تنوع پرندگان ایران مرکزی نشان میدهد.