مقاله تنوع پاتوتیپی جدایه های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۳۳۱ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: تنوع پاتوتیپی جدایه های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله سوختگی برگ
مقاله ارقام افتراقی
مقاله ژن های مقاومت
مقاله قدرت (توان) بیماری زایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوختگی برگی که توسط قارچ Rhynchosporium secalis ایجاد می شود یکی از مهم ترین بیماری های جو در کشور می باشد. تنوع پاتوتیپی ۴۷ جدایه از این بیمارگر از پنج استان کشور با استفاده از هشت رقم افتراقی جو ارزیابی گردید. از میان جدایه های مورد بررسی Rs55 و Rs86 از استان لرستان دارای بیشترین قدرت (توان) بیماری زایی و جدایه Rs45 از استان خوزستان دارای کمترین قدرت بیماری زایی بودند. بر اساس واکنش ارقام افتراقی در برابر این جدایه ها تعداد ۲۰ پاتوتیپ شناسایی شد. این پاتوتیپ ها دارای طیف وسیع بیماری زایی بوده و پاتوتیپ یک در همه مناطق پراکنش داشت و پاتوتیپ های ۱۵، ۱۲ و ۱۳ دارای بالاترین شدت بیماری زایی بودند. در بین ارقام افتراقی مورد بررسی Igri و Armele با ژن های مقاومت BRR4 و BRR1 بالاترین مقاومت و ارقام WI و Digger بیشترین حساسیت را در برابر پاتوتیپ ها نشان دادند. بر اساس دندروگرام ترسیم شده و با در نظر گرفتن خط برش ۰٫۷۶ جدایه های مورد بررسی در هفت گروه متمایز قرار گرفتند. تنوع پاتوتیپی R. secalis در این مناطق با موقعیت جغرافیایی آنها مطابقت نداشت و این امر لزوم توسعه منابع مقاومت مختلف در مناطق عمده کشت جو در کشور را تایید می کند.