سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم هوشیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه بیرجند
محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمدابراهیم پورکاسمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

جهت تنوع و فراوانی پرندگان ابزی و کنار ابزی زمستان گذران تالابهای استان فارس داده های سرشماری پرندگان در سالهای ۸۵-۱۳۷۶ مورد تحلیل قرارگرفت . غنای گونه ای فراوانی گونه ها و شاخصهای تنوع گونه ای پرندگان دراین سالها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. براساس این مطالعه غنای گونه اهی و فراوانی پرندگان ابزی بیشتر از کنار ابزی بود خانواده مرغابی سانان Anatidae، خانواده های ابچلیک Sclopacidae، خانواده سلیمCharadridae و خانواده کاکاییLaridae به ترتیب دارای بالاترین غنای گونه ای بودند روند تغییرات غنای گونه ای نشان میدهدکه بیشترین و کمترین غنای گونه ای به ترتیب در سال ۷۹ و ۸۵ است.