سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا
میثم باورصاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا

چکیده:

این م طالعه به منظور شناسایی و معرفی گونه های ماه یان تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) که از مهمترین و با ارزشترین اکوسیستمهای آبی ایران و جهان محسوب می شود و بررسی زیست شناسی آنها در تالاب صورت گرفت . بدین منظور نمونه برداری از دو ایستگاه واقع در مناطق رفیع و شطعلی به صورت تصادفی صورت پذیرفت و اطلاعات صید از بازارها و صیدگاههای منطقه نیز جمع آوری گردید و در نهایت ۱۷ گونه ماهی از ۵ خانواده و ۴ راسته در تالاب هورالعظیم شناسایی شد و وضعیت پراکنش این گونه ها در تالاب نیز تعیین گردید.