سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان چاپلاق پریدری – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی – دانشگاه تربیت مدرس
غلامعلی جلالی – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی – دانشگاه تربیت مدرس
علی سنبلی – گروه بیولوژی – پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی – دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد زرافشار – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ممرز به دلیل داشتن حدود ۳۰% حجم سرپا و نقش اکولوژیک بسیار برجسته ، از عناصر حائز اهمیت جنگل‌های بود هیرکانی می‌باشد که به علت تخریب روکش آهای آن در حال فرسایش ژنتیکی می‌پاشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع صفات مچ و دندان ترکیب همچنین روزنه به ممرز در جنگل‌های هیرکانی در ارتباط با شرایط اکولوژیک صورت گرفته است. نتایج نشان داد گونه ممرز بیشتر تنوع از لحاظ صفات نک و دندان و روزنه دارا می‌باشد و هر گونه ممرز سه نوع تیپ پاراسیتیک و آنیزوسیتیک شناسایی شد که در آن درحالی‌که در گونه لور تیپ لتروسیتیک و در کچف تیپ آنیزوسیتیک و لتروسیتیک شناسایی گردید. همچنین در طول ترانسکت ارتفاعی با افزایش ارتفاع کاهش تنوع در این صفات رو شاهد بودیم. در آن می‌توان نتیجه گرفت که ازآنجاکه گونه ممرز و ارتفاع پایین‌تر در رویشگاه تایپ و شرایط اکولوژیک مناسب‌تر نسبت به دو گونه دیگر پراکنش دارد . بله ولی تنوع تکنولوژیکی آن نیز بیشتر است به طوری که گونه لور که در ارتفاعات بالاتر و شرایط دشوارتر اکولوژی قرار دارد که در تنوع را در صفات مورد بررسی دارا می‌باشد.