سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میکاییل بدرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

جنگل حاتم به زبان محلی حتم مشه سی یک منطقه حفاظت شده بین مشگین شهر و اهر می باشد این جنگل از لحاظ تنوع زیستی گیاهان بسیار غنی است طی سالهای ۸۸و۸۹ و۹۰ جزئیات مورفولوژیکی گیاهان این جنگل از طری قمشاهدات مستقیم درطبیعت بررسی گردید. تمام گونه های گیاهی با استفاده از کلید شناسایی درفلورهای داخلی و خارجی شناسایی شدند. درضمن فرم زیستی تمام گیاهان براساس منابع معتبر تعیین شد Digitalis ferruginea برای اولین بار از جنگل حاتم گزارش می گردد برخی از گونه های زینتی و دارویی این جنگل عبارتند از: بداغ، کاکوتی، لاواترا، نسترن، بلوط، زبان گنجشک، ازگیل، ختمی دارویی، گل استکانی، زعفران وحشی، گل ناز، سالویا، ملیکا، شیرخشت وآویشن بدون تردید طبیعت جنگل حاتم با وجود گیاهان فوق زیبا می شود ازطرف دیگر زیبایی طبیعت یکی از ارکان مهم اکوتوریسم به شمار می رود بنابراین حفظ این گیاهان درجنگل فوق برای جذب گردشگران لازم و ضروری است هدف ازاین تحقیق توجه داشتن به تنوع زیستی انواع گیاهان بویژه گیاهان زینتی و دارویی درجنگل حاتم و ضرورت حفظ آنها برای اکوتوریسم می باشد.