سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شهند – اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی
یونس کریم پور – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمود شجاعی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
غلامعلی اکبرزاده شوکت – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

کرم سیب(Cydia Pomonella L.) به عنوان آفت کلیدی کرم سیب در منطقه ارومیه دارای دشمنان طبیعی فراوان، ازجمله پارازیتوئیدها است. ۸۲ هکتار / به منظور جمع آوری، شناسایی و معرفی پارازیتوئیدهای نسل انتقالی این آفت در بهار و تابستان سال ۱۳۸۷ در ۲ از باغات سیب منطقه ارومیه با استفاده از تله های پناهگاهی ۶ گونه و ۲ جنس از پارازیتوئیدهای کرم سیب متعلق به سهخانواده از راسته بال غشائیان و یک خانواده از راسته دوبالان جمع آوری و مورد شناسایی قرار گرفت از میان گونه های پارازیتوئید شناسایی شده ۴ گونه برای ایران اولین بار گزارش می شوند