سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم حبیبی پور – کارشناس ارشد منابع طبیعی آبخیزداری
حسن اکبری – کارشناس ارشد منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

حفاظت از طبیعت و منابع زنده درقالب شکل گیری مناطق حفاظت شده نتیجه مطالعهات و برنامه ریزی های زیست محیطی درقرن اخیر است امروزه برنامه ریزی های گسترده ای برای افزایش کاربری مناطق حفاظت شده کاهش تعارضات منطقه ای و جلب مشارکت مردم درحفاظت با هدف تحقق توسعه پایدار صورت میگیرد براین اساس این مقاله ضمن معرفی ویژگیهای طبیعی منطقه حفاظت شده کالمند بهادران به بررسی تعارضات و مشکلات تاثیر گذار برحیات وحش و تنوع زیستی منطقه پرداخته و بطور مختصر تغییرات فون و فلورعرصه را درسالیان اخیر تبیین نموده است تاکنون ۱۱۵ گونه گیاهی ۲۴گونه پستاندار ۴۸گونه پرنده و ۱۳گونه دوزیست و خزنده درمنطقه حفاظت شده کالمند بهادران شناسایی شدها ست و مهمترین مشکلات و تعارضات تاثیرگذار برتنوع زیستی و حیات وحش منطقه خشکسالی بزرگراه یزد کرمان جوامع مسکونی و سکونتگاهی معدن سرب و روی مهدی آباد و شکار غیرمجاز م ی باشد نتایج نشان داد که تغییرات جمعیتی برخی گونه های شاخص جانوری نظیر آهوی ایرانی گورخر ایرای هوبره پلنگ و … درمنطقه قابل توجه بوده و تراکم و بنیه و شادابی پوشش گیاهی منطقه هم درسالیان اخیر اسیب دیده است.