سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سولماز احمدی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر عضو
ندا کبگانی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر عضو

چکیده:

توسعه ی بی رویه ی فعالیت های اقتصادی انسان از یک سو واتکای بلا واسطه ووابستگی معیشتی قشر کثیری از جمعیت رو به رشد جهان به طبیعت از سوی دیگر ،محدودیت ها و تنگنا های بیشتری برای بقای طبیعت و منابع زنده به وجود می آورد و در نتیجه هر روز از تنوع طبیعی اکو سیستم ها و ز یستگاها کاسته می شود . با توجه به مطالعه ی انجام شده یکی از کار کردها ی مه م رودخانه مند ، محل تخم ریزی و پرورشگاه ،بسیاری از ماهیان تجاری و مرغوب به منظور بقایای نسل آنها می باشد و گونه های مختلفی مانند صبور،گواف و کفشک گرد ،برای تولید مثل به رودخانه وابسته اند ،از طرفی گونه هایی مانند شانک زرد باله ،شیر بت وخامه ماهی که در این منطقه دارای ارزش پرورشی هستند که بر اهمیت رودخانه مند می افزایند محیت های کناری رود خانه ب ه علت سکون نسبی آب ومجاورت با دو اکو سیستم (خشکی و آب ) ونیز کم عمق بودن آب ،معمولاًاکو سیستم های باروری و محل رویش گیاهانو پنهان شدن انواع موجودات می باشند . این اکوسیستم ها ی کناره ای از تنوع زیستی فراوان برخوردارند واین مسئله در مورد اکو سیستم رودخانه مند ، قابل درک است باتوجه به برسی های به عمل آمده ،تنوع گونه ای اکو سیستم رودخانه ای مند بسیار بالا بوده وکانو ن جذب بسیاری از حیوانات به ویژه پرندگان آبزی مانند انواع کاکایی ها ،اگرت ها،باکلان ها، مرغابی ها ،لک لکها وغیره ،پستاندارانی مانند گرگ ، شغال ،گربه جنگلی،آهو گراز و … وآبزیان گوناگون می باشد که با توجه به روابط اکولوژیک شان بخصوص در زنجیره غذایی ،اهمییت حفاظت این رودخانه را چند برابر ممی نماید .