سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما شالباف – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا
علی اصغر سراج – دانشیار و استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمر
مهدی اسفندیاری – دانشیار و استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمر

چکیده:

حشرات اغلب نقشی کلیدی در تنوع زیستی اکوسیستم ها داشته و بعنوان گروه های شاخص برای بررسی تنوع زیستی مورد استفاده می باشند. این بررسی به منظور تعیین تنوع حشرات و شناسایی گونه غالب آنها در زیستگاه گوزن زرد واقع در پناهگاه حیات وحش کرخه انجام گرفت. بدین منظور نمونه برداریهایی از اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به مدت شش ماه انجام گردید. نمونه برداری دو بار در ماه (شبانه و روزانه) و به روش های مختلف مانند ضربه زدن، جستجو و جمع آوری با دست، تله نوری و تله گودالی انجام شد. نهایتاً ۱۰۰ گونه حشره از ۴۷ خانواده و ۱۳ راسته مختلف جمع آوری شدند. شاخص تنوع شانون- وینر و سیمپسون برای دوره شش ماهه مورد بررسی به ترتیب ۲۸/۳ و ۹۱/۰ بود که نشانگر تنوع بالای حشرات در منطقه مورد بررسی است. در مدت مورد مطالعه گاهی میزان شاخص یکنواختی پیه لو پایین آمده که به دلیل وجود یک گونه حشره غالب (با فراوانی زیاد) می باشد. با مقایسه درصد فراوانی گونه های جمع آوری شده و محاسبه شاخص چیرگی آنها، گونه ای قاب بال شب فعال به نام Achenium debile از خانواده Staphylinidae گونه غالب منطقه شناخته شد. دومین گونه غالب سن روز فعال Pyrrhocoris apterus از خانواده Pyrrhocoridaتشخیص داده شد. بطور کلی به نظر می رسد افزایش بسیار زیاد دمای هوا در اواسط تابستان موجب کاهش جمعیت حشرات و تنوع آنها شده است که با مساعد شدن مجدد هوا مساله مرتفع شده و شاخص های تنوع و یکنواختی بهبود میابد