سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیرا حاتمی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

گیاهان همواره منبعی برای تهیه داروها بوده اند و بسیاری از داروهای کنونی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آنها منشاء گرفته اند. بیابان های ایران از گیاهان متنوع بومی برخوردارند که با شناخت خصوصیات رویشگاهی آنها، می توان نسبت به کاشت آنها به جای گونه های محدود فعلی بر غنای ذخایر ژنتیک کشور افزود. گیاهان بیابانی علاوه بر ایجاد پوشش مناسب در ماسه زارهای منطقه از فرسایش بادی ممانعت کرده و بخشی از علوفه مورد نیاز دام ها و حیات وحش منطقه را تامین می کنند. برخی از گونه ها مثل دم گاوی، بومادران، گز و پسته وحشی ارزش دارویی و صنعتی فوق العاده دارند که علاوه بر جنبه های حفاظتی و تولید علوفه می تواند مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر خواص دارویی گونه های مهم بیابان های ایران مورد بررسی قرار می گیرد.