سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شکوفه اسحاقی – کارشناسی ارشد بافت و جنین شناسی دانشگاه ارومیه)

چکیده:

ر ۲ گونه گیاهی و جانوری کشور درمعرضتهدید جدی و انقراض است. این تعداد شامل ۳۲ گونه پستاندار، ۱۹ گونه پرنده، ۹ گونه خزنده، چهار گونه جهنده، ۱۴ گونه ماهی و دو هزار و ۴۴۸ گونه گیاه است. مهمترین عواملی که باعث تهدید این گونهها شده است عوامل انسانی از قبیل توسعهءبیرویه شکار حیوانات، قطع درختان، چرای بیش از حد توان زیستگاهها توسط دامها، عدم نگرش زیستمحیطی مسوولان، عدم تخصیصمنابع مالی و عوامل طبیعی مانند خشکسالی، توفان و سیل است. فقط ۷/۳۳ درصد از مساحت کشور تحت مدیریت سازمان حفاظتمحیطزیست است، ولی تمام گونههای در معرض انقراضبه این مساحت ۷/۳۳درصدی محدود نمیشوند و در بقیهء نقاط کشور پراکنده هستند. گونه های در حال انقراضاستان تهران شامل گربه شنی، یوزپلنگ،گورخر،اردک سرسیاه،هما،کرکس، دال سیاه،عقاب طلایی،عقاب شاهی،عقاب ماهیگیر،شاهین،بالابان،بحری،هوبره است