سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر آق – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

وجود آرتمیا در ایران برای اولین بار توسطGunther در سال ۱۸۹۹ از دریاچه ارومیه گزارش شد. در سال ۱۹۷۶ دو محقق آمریکایی بنامهایBowen و Clark پس از مطالعه دقیق آرتمیای دریاچه ارومیه و اثبات جدایی تولید مثلی آنها از سایر گونه های دوجنسی آنرا آرتمیا ارومیاناArtemia urmiana نامیدند. آذری تاکامی ( ۱۹۸۷ ) اعلام نمود که در مواقعی از سال آرتمیا بکرزا نیز در دریاچه ارومیه مشاهده نموده استSorgeloosدر سال ۱۹۸۹ وBrowne در سال ۱۹۸۹ پیش بینی نموده اند که احتمال دارد در دریاچه ارومیه و یا در نزدیکی دریاچه ارومیه آرتمیا بکرزا وجود داشته باشد. متخصصین دیگری منجمله ( ۱۹۹Abatzopoulos (2006a, b) و Sorgeloos نیز در شناسایی آرتمیای ارومیه و آرتمیاهای بکرزا در ایران نقش فعال داشته اند. با توجه به اهمیت آرتمیا، در این تحقیق وجود آرتمیا و انواع آن از نظر تولید مثلی ومورفومتربکی مورد بررسی دقیق قرار گرفت