سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قاسمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مصطفی اف قارا – استاد دانشگاه دولتی باکو– جمهوری آذربایجان

چکیده:

بررسی تنوع زیستی ماهیان آبهای شیرین حوضه دریاچه ارومیه با هدف تعیین وضعیت کنونی ماهیان بومی، غیر بومی و اندمیک رودخانههای مهم و دائمی از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ انجام شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، ماهیان حوضه دریاچه ارومیه ۲۶ گونه، متعلق به ۵ خانوادهSiluridae و Poecilidae ، Salmonidae ، Balitoridae ، Cyprinidae هستند. خانواده کپور ماهیان با ۱۸ گونه نسبت به سایر خانوادهها از تنوع گونهای بالایی برخوردار است. در بین رودخانههای حوضه، زرینه رود با ۱۹ گونه نسبت به بقیه رودخانهها تنوع گونهای بالایی دارد. کمترین تنوع گونهای مربوط به رودخانههای صوفی چای و شهری چای میباشد