مقاله تنوع زیستی سوسک های خانواده Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۵۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تنوع زیستی سوسک های خانواده Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Carabidae
مقاله تنوع زیستی
مقاله بوم سامانه های باغی
مقاله آزادشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نوده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آساده غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسک های خانواده Carabidae یکی از فراوان ترین و متنوع ترین گروه های شکارگر عمومی خوار در بوم سامانه های کشاورزی به شمار می روند و در نگه داشتن جمعیت آفات زیر آستانه ی اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. در این بررسی که طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان انجام گرفت، با استفاده از تله های گودالی، از جوامع سوسک های این خانواده در باغ های زیتون، هلو و مخلوط هلو- زیتون نمونه برداری و با استفاده از شاخص های Shannon-Weaver و Margalef، تنوع زیستی آن ها برآورد گردید. سوسک های این خانواده در باغ های منطقه از غنای گونه ای بالایی برخوردار بودند و تعداد ۳۱، ۱۹ و ۱۲ گونه به ترتیب از باغ های مخلوط هلو – زیتون، هلو و زیتون جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های غالب در این بوم سامانه ها به ترتیب عبارت بودند از Harpalus rufipes (De Geer)، H. rufipes و Calathus peltatus Kolenati. مقادیر شاخص تنوع Shannon در این سه بوم سامانه به ترتیب۰٫۱۸ ±۱٫۹۵، ۰٫۲۱±۱٫۲۵ و ۰٫۲۳±۱٫۷۵ و ضریب یکنواختی Brillouin در آن ها به ترتیب ۰٫۴۰±۰٫۴۶، ۰٫۰۷±۰٫۱۵ و ۰٫۱۳±۰٫۶۵ محاسبه شدند. بین مقادیر شاخص های تنوع در باغ های مطالعه شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی یکنواختی فراوانی سوسک های Carabidae در باغ های زیتون از باغ های دیگر به طور معنی داری بزرگ تر بود. هم چنین، تنوع زیستی این سوسک ها در حاشیه های باغ های مطالعه شده از بخش های مرکزی آن ها به طور معنی داری بیش تر بود. با توجه به تنوع بالای سوسک های این خانواده در باغ های منطقه، رعایت برخی از اصول بوم شناختی مانند عدم برداشت پوشش های گیاهی در حاشیه ها و یا درون باغ ها به حفاظت و افزایش کارایی این گروه از دشمنان طبیعی کمک خواهد نمود.