مقاله تنوع زیستی جمعیت دیاتومه رودخانه ماسوله گیلان، ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تنوع زیستی جمعیت دیاتومه رودخانه ماسوله گیلان، ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زیستی
مقاله دیاتومه
مقاله رودخانه ماسوله
مقاله CCA ،DCA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی نیا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان پورنمین جاوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکوسیستم های رودخانه ای در ایران به مقدار اندکی مطالعه شده اند و اطلاعات در مورد آن ها بسیار پراکنده و کلی است. بنابراین، ضرورت تمرکز بر روی جنبه های مختلف مطالعه رودخانه ها آشکار و به همین ترتیب مدیریت و حفاظت از آن ها لازم و ضروری است. این بررسی، با هدف تهیه اطلاعاتی درباره جمعیت های زیستی کلیدی و پاسخ آن ها به متغیرهای محیطی به عنوان مدلی برای رودخانه های شمال ایران (گیلان) انجام شد. در طول ۶ ماه نمونه برداری (تابستان – پاییز سال ۱۳۸۹) از سطح بستر رودخانه ماسوله ۲۳ جنس دیاتومه شناسایی شد. همزمان، عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل دما، هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهن، شوری، نیترات و اورتو فسفات در ستون آب رودخانه اندازه گیری و تحلیل شد. نتایج آزمون CCA نشان داد که متغیرهای محیطی هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهن و شوری مهم ترین عوامل موثر در پراکنش دیاتومه ها بودند. مقدار ویژه دو محور اول CCA برای دیاتومه ها دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.05). تحلیل DCA بیشتر تغییرات تاکسونومیک و میزان تشابه بین جنس ها را نشان می دهد. به طور کلی، تاثیر عوامل شیمیایی بر روی جمعیت دیاتومه ها بسیار بیشتر از عوامل فیزیکی ارزیابی شد. لیکن، برای بررسی و ارزیابی سلامت رودخانه ها هم عوامل فیزیکی و هم شیمیایی مورد نیاز هستند. در این بررسی، با استفاده از شاخص های دیاتومه (شاخص تنوع، شاخص یکنواختی،TDI  وPTI ) اطلاعات مهمی در مورد جوامع زیستی به دست آمد و لذا، استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی بیشتر در رودخانه های شمال کشور پیشنهاد می شود.