مقاله تنوع ریختی گل و دانه گرده در جمعیت های نمدار جنگل های هیرکانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۹۷ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: تنوع ریختی گل و دانه گرده در جمعیت های نمدار جنگل های هیرکانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خامه
مقاله دانه گرده
مقاله نمدار
مقاله جنگل هیرکانی
مقاله تنوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طبری کوچکسرایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده کلاگر اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: ستاریان علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی، ریخت شناسی گل و دانه گرده درختان نمدار، هشت رویشگاه در سطح جنگل های هیرکانی مورد ارزیابی قرار گرفت. از هر رویشگاه، ۶ تا ۱۵ پایه به فواصل حداقل ۱۰۰ متر از یکدیگر انتخاب، و نمونه گل از آن ها تهیه شد. نتایج حاکی از تفاوت معنی دار عرض برگه گل آذین و پایک میوه در بین جمعیت های مختلف بود، در حالی که دمگل، طول برگه گل آذین و طول دم برگه گل آذین تفاوت معنی دار با یکدیگر نشان ندادند. طول دم گل آذین در جمعیت های واقع در ارتفاعات پایین تر از ۱۲۰۰ متر از سطح دریا بلندتر از جمعیت های ارتفاعات بالاتر از ۱۵۰۰ متر از سطح دریا است. علاوه بر این، دو نوع خامه شامل کرک دار و بدون کرک در رویشگاه های مورد مطالعه شناسایی شد. دانه گرده نمدار از نظر شکل در طبقه تقریبا کروی و از نظر اندازه در گروه متوسط قرار گرفت. به استثنای جمعیت اسالم که در برخی از پایه های آن، حدود ۲۵ درصد گرده ها چهار حفره ای بودند در سایر جمعیت های مورد مطالعه، دانه های گرده دارای سه حفره بودند. آرایش سطح دانه گرده در برخی از جمعیت ها به ویژه جمعیت های بندبن و دلیر (بالای ۲۰۰۰ متر از سطح دریا) به دلیل وجود رگه هایی در سطح آن کاملا متفاوت با سایر جمعیت ها بود. همچنین تنها، در رویشگاه بندبن کرک های ستاره ای بسیار پراکنده روی برگه گل آذین درختان این رویشگاه مشاهده شد. به طور کلی، در بین صفات گل و گرده، صفات قطر استوایی و قطر قطبی دانه گرده دارای بیشترین تغییرات در مقابل شرایط محیطی، و جمعیت بندبن از نظر صفات مورد بررسی از سایر جمعیت ها متمایز است.