مقاله تنوع جمعیت های زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره (microsatellite) در استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۶۲ تا ۴۷۱ منتشر شده است.
نام: تنوع جمعیت های زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره (microsatellite) در استان اردبیل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبور عسل
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله ریزماهواره
مقاله Apis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهری صابر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری علی
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی و مطالعه تنوع موجود در جمعیتهای زنبور عسل یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبور عسل محسوب می شود. بدین منظور ۳۲ نمونه تصادفی از کلنیهای زنبور عسل و عمدتا در طول تابستان در استان اردبیل جمع آوری گردید. گروه بندی جمعیتها بر اساس صفات کلیدی مورفولوژیک با روش تجزیه خوشه ای به روش حداقل واریانس وارد (WARD) کلنیهای مورد بررسی را به چهار گروه مجزا تقسیم نمود. این یافته ها جدایی مورفولوژیک نژاد زنبور عسل ایرانی و نژادهای خارجی آن را اثبات کرد. نژادهای وارد شده به این منطقه شامل نژاد ایتالیایی و هیبرید استارلاین در گروههای کاملا مجزا قرار گرفت ن د ولی نژاد میدنایت کاملا از نژاد استارلاین مجزا نشد. استفاده از دو جایگاه ریزماهواره (microsatellite) نشانگر حداقل ۲ و حداکثر ۴ آلل در هر مکان ژنی بود. تحلیل کلیه پارامترهای حاصل از مطالعه ژنتیک جمعیت و برآورد رابطه فیلوژنتیکی بین جمعیتها با استفاده از روش تجزیه خوشه ای نشان داد که میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده ۰٫۹۳ و مورد انتظار ۰٫۵۳ است. بیشترین شباهت ژنتیکی بین نژاد ایتالیایی و استارلاین به میزان ۰٫۹۸ و کمترین آن بین نژاد میدنایت و ایتالیایی به میزان ۰٫۵۷ برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نمونه های ایرانی از هیبریدهای میدنایت، استارلاین و ایتالیایی تفکیک شدند.