سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات استان خوزستان
زهرا الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست – زیستگاه ها و تنوع زیستی. دانشگاه آزا
سیدمحمدباقر نبوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات استان خوزستان

چکیده:

این تحقیق از تیر ماه ۱۳۸۹ تا آذر ماه ۱۳۸۹ در منطقه حفاظت شده شیمبار انجام شد. مساحت منطقه مورد بررسی ۵۴۱۳۹ هکتار بود. در منطقه حفاظت شده شیمبار ۸۳ گونه پرنده، ۲۲ گونه پستاندار، ۱۹ گونه خزنده و ۴ گونه دوزیست شناسایی شد. در منطقه حفاظت شده شیمبار گونه های یک گونه پستاندار در خطر انقراض و سه گونه پستاندار آسیب پذیر و ۳ گونه پستاندار و ۱گونه پرنده با ریسک کمتر تهدید شناسایی شد که این امر اهمیت بیشتر زیستگاه های منطقه حفاظت شده شیمبار را نشان می دهد. نتیجه مطالعه حاکی از آن است که در منطقه مورد بررسی نقاطی امن و دارای ارزشهای حفاظتی و اکولوژیکی را به خود اختصاص داده اند.