سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
غلام خداکرمیان – عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

برای بررسی تنوع بیماری زایی استرین های Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی سیب زمینی در استان همدان، در تابستان ۱۳۸۸از مزارع سیب زمینی نمونه برداری به صورت تصادفی صورت گرفت. بوته های دارای علائم پژمردگی و زردی و غده های آلوده جمع آوری شدند. در آزمایشگاه استرین های باکتری عامل بیماری روی محیط کشت غذایی آگار حاوی تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) جدا سازی شدند. بیماری زایی ۶۳ استرین جدا شده روی بوته های گوجه فرنگی در شرایط گلخانه به روش تزریق سوسپانسیون باکتری صورت گرفت. واکنش فوق حساسیت نیز روی بوته های توتون و شمعدانی انجام شد.الکتروفورز پروتئین های محلول سلولی استرین های جدا شده روی ژل پلی آکریل آمید به روش SDS-PAGE انجام شد. الگوی پروتئین های الکتروفورز شده ۶۳ استرین نشان داد که پنج گروه پروتئینی هستند. تنوع بیماری زایی نیز در استرین های مناطق مختلف دیده شد. و بر اساس علائم در سه گروه قرار گرفتند.