مقاله تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم جوانه
مقاله بادنجان
مقاله فیتوپلاسما
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی بازدیدهای انجام شده از مزارع بادنجان استان فارس، علائم مشکوک به بیماریهای فیتوپلاسمایی از جمله سبز شدن و برگسانی اجزاء گل، رشد جوانه های داخل گل، جاروک، زردی و ریزبرگی دیده شد. جهت تعیین ماهیت این علائم، هفت بوته بادنجان آلوده با علائم متفاوت از شهرستانهای فسا، جهرم، فیروزآباد، داراب و سروستان در گلدانهای مناسب نشاء و بعنوان منبع بیماری جهت مطالعات بعدی به یک گلخانه عاری از حشرات انتقال داده شد. عامل بیماری از بوته های آلوده از طریق پیوند، به بادنجان و بوسیله سس، از بادنجان به پروانش انتقال داده شد. در بادنجان، علائم تورم جوانه، ریزبرگی، زردی و جاروک و در پروانش، گل سبزی، زردی و جاروک ظاهر شد. از رگبرگ میانی بوته های بادنجان با آلودگی طبیعی و پروانش علائم دار مایه زنی شده با سس و همچنین بادنجان و پروانش سالم دی ان ای کل استخراج و سپس ردیابی فیتوپلاسما با واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم، با استفاده از جفت آغازگرهای عمومی P1/P7 انجام گردید. در تمام نمونه های دارای علائم، قطعه دی ان ای ریبوزومی با اندازه تقریبی ۱۸۰۰ جفت باز تکثیر شد که در نمونه های سالم چنین قطعه ای تکثیر نشد. واکنش پروانش در مقابل مایه زنی با جدایه های مورد مطالعه یکسان نبود، بطوریکه بر اساس تفاوت در شدت و نوع علائم ظاهر شده در پروانش، جدایه های مورد بررسی در شش گروه قرار گرفتند. بر اساس نقوش حاصله از هضم محصول PCR مستقیم با آنزیمهای AluI، HaeIII و RsaI، جدایه های مختلف در دو گروه قرار گرفتند: جدایه های فسا ۱، فسا ۲، فسا ۳، فیروزآباد، داراب و سروستان در یک گروه و جدایه جهرم در گروهی دیگر. در این تحقیق بر اساس علائم بیماری، انتقال با سس و پیوند و واکنش مثبت در آزمون PCR، مشخص شد بیماری تورم جوانه در استان فارس ماهیت فیتوپلاسمایی دارد. این نخستین گزارش از وجود این بیماری از شهرستانهای فسا، فیروزآباد، داراب و سروستان می باشد. همچنین با آزمایشات ملکولی همراهی حداقل ۲ فیتوپلاسما با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس تایید شد که با استفاده از آنزیمهای برشی بیشتر احتمال مشاهده تنوع بیشتری در عامل بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس وجود دارد.