سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان ولیپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
احسان اکرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی شمس ناتری – دانشگاه گیلان رشت

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر PHحمام رنگرزی برشیدهای حاصله و همچنین خواص ثباتی دررنگرزی پشم با قرمز دانه مورد بررسی قرارگرفت نمونه های پشمی درابتدا با نمکهای زاج سفید و سولفات آهن زاج سیاه دندانه دار گردیده و سپس در شرایط مختلف PH حمام رنگرزی به مدت یک ساعت رنگرزی گردیدند به منظور بررسی تغییرات شید نمونه های رنگرزی شده طیفهای انعکاسی نمونه های مختلف ثبت و خواص کالریمتریک انها اندازه گیری گردید درادامه آزمایشات استاندارد تعیین خواص ثباتی برروی کلیه نمونه ها انجام شد براساس یافته های این تحقیق PH حمام رنگرزی عاملی تاثیر گذار برفام نهایی بدست آمده است استفاده از تغییرات فاکتور PH به همراه استفاده از مواد دندانه ای مختلف میتواند سبب گستردگی محدود فامهای قابل اکتساب دررنگرزی با قرمزدانه گردد.