مقاله تنهایی روشنفکر در رمان های غاده السمان و غزاله علیزاده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تنهایی روشنفکر در رمان های غاده السمان و غزاله علیزاده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنهایی
مقاله شخصیت روشنفکر
مقاله رمان
مقاله علیزاده
مقاله السمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ملایری یداله
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی یزدآبادی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش در پی بررسی تنهایی روشنفکر در رمان های غاده السمان نویسنده سرشناس سوری و غزاله علیزاده رمان نویس برجسته ایرانی است. نویسندگان این نوشتار از روش و دستاوردهای دو دبستان آمریکایی و روسی ادبیات همسنج Comparative literature بهره می گیرند. از آنجا که دو بانوی رمان نویس، تنهایی روشنفکر را در درون و بیرون ایران و کشورهای عربی نشان داده اند، این پژوهش به دو بخش بنیادین «تنهایی روشنفکر در میهن» و «تنهایی روشنفکر در بیرون میهن» تقسیم شده است. از رهگذر این نوشتار، هویدا شد که تنهایی شخصیت های روشنفکر در رمان های دو نویسنده به کارکرد نظام های سیاسی و اجتماعی بر می گردد که به تنهایی و بیگانگی روشنفکر از «خود» و «دیگری» در درون و بیرون مرزهای میهن دامن می زند.