سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا عاملی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده مهندسی برق
علیرضا فاتحی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده مهندسی برق-تهران،پل سید

چکیده:

بالگرد، سیستمی است غیرخطی و به شدت ناپایدار که برای کنترل آن باید ازاستراتژی های خاصی بهره گرفت. در این مقاله قصد داریم پاسخ های کنترل کنندهای فازی برای یک بالگرد مدل با درجه آزادی محدود را که مبتنی بر استراتژی کنترل بهینه طراحی شده است، بهبود دهیم. کنترل کننده فازی مذکور حول نقطه کارش رفتاری نزدیک به کنترل کننده خطی از خود نشانمیدهد. برای بهبود پاسخ گذرا با استفاده از الگوریتم ژنتیک کنترل کننده فازی را آموزش دادهایم و در پایان نتایج کنترل کننده فیدبک حالت بهینه، کنترل کننده فازی اولیه و کنترل کننده فازی تنظیم شده با الگوریتم ژنتیک را مقایسه می کنیم.