سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس هوشیاری – دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید یوسفی درمیان –
مصطفی موسوی نژاد –
علی اکبر قره ویسی – ۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در گذشته چندین روش برای تنظیم پایدارساز سیستم قدرت PSS)مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیک های متداول از تقریب تک ماشین-باس بینهایت بر مبنای تخمین پاسخ فرکانسی بین ورودی AVR و گشتاور الکتریکی استفاده می کنند. این روشها برای تنظیم پارامترهایPSS از فرآینهای بسیار زمانبر و محاسباتی استفاده می کنند. در این مقاله، یک الگوریتم تکاملی چند هدفه که از الگوریتم ژنتیک با تکنیک مرتب ساز غیر غالب NSGA-IIاستفاده می کند، برای تعیین پارامترهای بهینهPSS در سیستم تست کندور شامل دو ناحیه بکار برده شده است. هدف این مقاله کمینه کردن نوسانات سرعت ژنراتورها و توان انتقالی بین دو ناحیه می باشد. سرانجام، پاسخهایPSS تنظیم شده با روش پیشنهادی با دوPSS متداول یعنی کندور و چند باندی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی مؤثر بودن روش پیشنهادی را تأیید می کنند