سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم اسمعیل زاده قندهاری – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
سیدبابک مظفری – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
سلمان نصرالهی –
امیرحسین مدیرخازنی –

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی، برای تنظیم هماهنگ ویکپارچهی تپ چنجرهای قابل تغییر زیر بار به منظور کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و همچنین کاستن عملکردهای تپچنجر در طول یک شبانه روز، با استفادهاز چند الگوریتم فراکاوشی ارائه گردیده است. مدل مسئله بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در سیستم های انرژی الکتریکی، یک مدل ریاضی غیر خطی با متغییرهای صحیح می باشد . لذا بکارگیری روشهای کلا سیک وتحلیل ریاضی در بهینه سازی آن به راحتی میسر نیست، و از آنجایی که تپچنجر المانی گسسته است، این مسئله پیچیده تر میشود. در این مقاله روش های بهینه سازیالگوریتم جفت گیری زنبور عسل، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی اجتماع ذرات بر روی سیستم های نمونه ، توسط نرم افزارMATLABشبیه سازی و پیاده سازی گردیده است. و در پایان، نتایج روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. با توجه به نتایج شبیه سازی آشکار است که الگوریتم جفت گیری زنبور عسل در کمترین زمان و با بالاترین سرعت به جواب بهینه همگرا می شود