سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهناز جمشیدی – مهندس ارشد تولید تفکیک پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی
احمدرضا مهاجری – سرپرست مهندسی و خدمات فنی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

در واحد شیرین سازی ، گاز ترش ورودی با ۰٫۵۵ و ۲٫۰۶ درصد مولی سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن ، توسط محلول متیل دی اتانول آمین رقیق شده با آب تا ۴۵ درصد وزنی( ۴۵ % آمین و ۵۵ % آب)، شیرین میگردد. این غلظت باید در طول فرایند شیرین سازی و گردش آمین در سیستم ،حفظ شود. از طرفی گرمازابودن واکنش در برج جذب باعث بالا رفتن دمای گاز شیرین شده و همچنین وجود برج دفع با دمای بالا باعث افزایش دمایگاز اسیدی خارج شده از آن گردیده و این دو عامل از دلایل مهم هدر رفت آب همراه با جریان های خروجی و افزایش بیش از حد غلظت آمین میباشند. به همین دلیل جهت حفظ و تنظیم غلظت مورد نظر آمین ، آب جبرانی به سیستم تزریق می گردد. در مواردی نیز که غلظت آمین گردشی در سیستم دچار افت می گردد، می توان دبی جریان آب جبرانی تزریقی بهسیستم را تا زمان رسیدن آمین به غلظت مطلوب کاهش داد و یا قطع کرد. در این تحقیق، روش ها و فایل های محاسباتی جهت مشخص شدن مقدار آب تزریقی به سیستم در شرایط مختلف عملیاتی و مدت زمان قطع جریان آب جبرانی درحالت افت غلظت آمین ارائه گردیده است که به کمک این محاسبات، می توان جهت رسیدن به محصول با مشخصات استاندارد ، غلظت آمین را با دقت بالابدون صرف وقت اضافی جهت نمونه گیری های مکرر از محلول آمین گردشی ، تست غلظت آن و آزمایش سعی و خطا ،تنظیم کرد