سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران صفایانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
حسین ثامتی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
باقر باباعلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدتقی منظوری شلمانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تنظیم یک فیلتر تفریق طیفی ارائه می گردد. به گونه ای که این فیلتر بیشترین تاثیر را بر بهبود نتایج یک سیستم بازشناسی گفتار داشته باشد. در حال حاضر واحدهای بازشناسی و بهسازی گفتار به صورت دو واحد مستقل عمل می کنند، بدین صورت که در ابتدا الگوریتم های بهسازی گفتار بر روی سیگنال گفتار اعمال می شوند و سپس سیگنال بهسازی شده به واحد بازشناسی خواهد شد، ولی بازشناسی گفتار یک مساله دسته بندی الگوهاست که از بردارهای ویژگی استخراجشده از سیگنال گفتار برای دسته بندی استفاده میکند. بنابراین تنها در صورتی نتایج بازشناسی افزایش خواهد یافت که این ویژگی ها درست نمایی دنباله آوایی صحیح را نسبت به سایر دنباله های اوایی رقیب افزایش دهد. در روش جدید ارائه شده ، فیلتر تفریق طیی بخ نحوی تنظیم می شود که درست نمایی ویژگی های استخراج شده از سیگنال خروجی این فیلتر بیشینه شود. با بکارگیری این روش دقت سیستم های بازشناسی گفتار بروی دادگان فارس دات نویزی شده به میزان ۱۸% افزایش می یابد.