سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حاج ابراهیمی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری های پیشرفته کرمان
سعید بهرامی نژاد –
محسن محمدیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

وضعیت و حوادث موجود در سال های اخیر در شبکه فوق توزیع وانتقال به خصوص در شبکه جنوب شرق ایران حاکی از احتیاج به تنظیم بهینه منابع توان راکتیو در این منطقه میباشد. با توجه به این مهم در این مقاله به منظور افزایشپایداری ولتاژ در شبکه مفروض با تنظیم مطلوب منابع توان راکتیو(ترانسفورماتورهای با تپ قابل تنظیم زیر بارOLTC)کندانسور سنکرونSCs)جایابی وتعییناندازه جبرانسازهای استاتیک توان راکتیوSVCs)بوسیله یک شاخص پایداری توسعه یافته در جهت نیل به این هدف گام برداشته شده است. در این مقاله از الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی چند هدفه که شامل بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش پایداری شبکه میباشد استفاده شده است. نتایج نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی میباشد