سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید رضا افشین – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
علی وحیدیان کامیاد – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی روحانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله به بررسی بهینه دوز انسولین برای بیماران دیابتی نوع یک (که نیاز به مصرف انسولین دارند) به کمک شبکه عصبی می پردازیم. تعیین کمترین مقدار مصرف انسولین به طوری که قند خون بیمار را در حد قابل قبول نگه دارد مسئله مهمی است، چون در صورتی که دوز انسولین بیمار دقیق تعیین نشود، باعث افزایش یا کاهش قند خون و در پی آن عوارض شدیدی حتی تا سر حد مرگ می شود. مزایای این تحقیق نسبت به مقالات دیگر در این است که با چندین شبکه عصبی مقدار دوز انسولین تخمین و بهترین شبکه عصبی همراه با ذکر کامل جزئیات آن بیان می شود. همچنین مقدار خطا برای داده های تست و آزمون کاهش یافته است.