مقاله تنش های بین لایه ای در ورق های مرکب متعامد متقارن با استفاده از نظریه لایه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تنش های بین لایه ای در ورق های مرکب متعامد متقارن با استفاده از نظریه لایه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش بین لایه ای
مقاله نظریه لایه ای
مقاله ورق های متعامد متقارن
مقاله روش المان محدود
مقاله اثر لبه های آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی قلعه بهمن احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر، یک حل تحلیلی برای محاسبه تنش های بین لایه ای در ورق های مرکب متعامد متقارن طویل، تحت کرنش محوری یکنواخت و بارگذاری حرارتی ارائه شد. ابتدا با انتگرال گیری متوالی از روابط الاستیک کرنش – جا به جایی و اعمال قیود فیزیکی حاکم بر الگوهای موجود در تغییر شکل این ورق ها، شکل عمومی میدان جا به جایی بر مبنای نظریه لایه ای استخراج شد. سپس، با استفاده از اصل حداقل مجموع انرژی پتانسیل، معادلات تعادل استخراج شده و به منظور تعیین میدان تنش سه بعدی در این ورق ها بصورت تحلیلی حل شدند. سرانجام مثال های عددی مختلفی به منظور تایید کارایی و دقت نظریه لایه ای در پیش بینی توزیع تنش های بین لایه ای بررسی شد. برای ارزیابی دقت این روش، تنش های بین لایه ای در قالب یک آنالیز سه بعدی المان محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه گردید. نتایج عددی مربوطه در توافق خوبی با نتایج نظیر حاصل از نظریه لایه ای می باشد. نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده از قابلیت خوبی در پیش بینی تنش های بین لایه ای در مناطق داخلی و تمرکز تنش بالای آنها در نزدیکی لبه های آزاد که عامل تخریب جدایش است، برخوردار است.