سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی
باقر عمادی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام بیرقی طوسی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اقبال جهاد دانشگاهی مشهد
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآوری میوه ها در صنعت کمپوت و کنسرو و یا تازه خوری شامل مراحل مختلفی است که مرحله تمیز کردن درتمام آنها مشترک و ضروری می باشد. عملیات تمیز کردن به دو دسته روشهای مرطوب (شامل خیساندن و شستشو)و خشک (جداسازی با هوا، میدان مغناطیسی و غیره) تقسیم می گردد. اهمیت این موضوع در مورد توت فرنگی که میوه ای بوته ای با خلل و فرج زیاد که در تماس مستقیم با خاک و دارای بافتی نرم است، باعث می شود شستشویاین محصول به خوبی انجام نشود. با توجه به قیمت بالای این محصول، استفاده از یک سیستم تمیز کننده کارا با حداقل صدمات مکانیکی توصیه می شود. در این تحقیق تاثیر امواج فراصوت برای تمیز نمودن میوه توت فرنگیبررسی و نتایج نشان داد که ۵ دقیقه موج دهی با امواج فراصوت ۲۵ کیلو هرتز بیشترین تاثیر را در شستشوی توت فرنگی نسبت به نمونه شاهد در پی خواهد داشت