سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود محمدزاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی رئیس گروه تحقیقات و حسابهای منطقه ای و دبیر
علیرضا اسماعیلی – جانشین معاونت آماد و پشتیبانی استان سیستان و بلوچستان
صاحبداد جوبه – کارشناسی برنامه ریزی روستایی ، محقق
حامد کرد – کارشناسی برنامه ریزی روستایی

چکیده:

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت و دفاع ملی، بحث پدافند غیر عامل است، با عنایت به اینکه این بحث از مباحثی است که دانش فنی آن در داخل کشور در حال شکل گیری است، شناخت دقیقتر مفاهیم و جایگاه این مبحثمیتواند اقدامی موثر در این خصوص باشد. توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته ضرورت عقلی دفاع کاملا مشهود می باشد. در بررسی مکان یابی و برنامه ریزی امنیتی و پدافند غیرعامل شهر، موقعیت طبیعی، نحوه پراکنش کاربری ها، موقعیت استقرار زیرساخت ها و تاسیسات و تجهیزات شهری، ملاحظات امنیتی (استتار،اختفاء،پراکندگی و استحکامات) و… مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این عوامل و تهدیدات، هزینه های شهر را هنگام وقوع بحران بسیار کاهش می دهد و زندگی مطلوب تری را برای شهروندان پدید می آورد. از جمله عواملی که شهر را تهدید می کند به عواملی طبیعی(سیل ، زمین لرزه، گردباد، طوفان،رعد و برق، آتش سوزی و…)، و عوامل مخاطرات انسانی (تهاجمات دشمن، آشوبهای داخلی وخیابانی)، عوامل اجتماعی، اقتصادی(تحریم و بایکوت)، سیاسی وفرهنگی و فضایی و بسیاری عوامل دیگر می توان اشاره نمود. هدف این پژوهش،کنکاشی در پدافند غیرعامل ونحوه بکارگیری ضوابط خاص آن در جهت بالا بردن ایمنی شهرهاست با ابن رویکرد؛ به ضرورت درک موضوع در سطح ملی ومنطقه ای وسپس به درک بکارگیری راهبردهای پدافند غیرعامل در سطح شهر زاهدان پرداخته خواهد شد. رویکرد حاکم بر این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است. فضای پژوهش محدوده شهر زاهدان و جامعه آماری پژوهش حاضر، تعدادی از کارشناسان بخش عمومی(شهرداری)،خصوصی(مهندسین مشاور ودفاتر مهندسی)،دولتی(ادارات) در راستای شناخت وضع موجود، و درک ضرورت بررسی تهمیدات دفاع غیرعامل در شهرنسبتاً مرزی زاهدان می باشد