سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش ربیعی منظر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جواد علمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی عارفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های اساسی کشور درمقابل بلایای طبیعی و غیر طبیعی موجب حفظ سرمایه های ملی و مدیریت اقتصادی و روانی جامعه در شرایط بحرانی می گردد.پدافند غیر عامل با توجه به اصول حاکمدر مدیریت بحران مجموعه از تمهیدات، اقدامات و طرحهایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، و به صورت خود اتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را درزمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحرانرا کاهش داده و امکان باز سازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد.این مقاله به بررسی راه- کارهای ممکن جهت حفاظت از شبکه های انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی، حفظ تولید و تامین کیفیت برق در شرایط بحرانی میپردازد. راهکارهای ارایه شده باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت و تغییر نگرش کارشناسان و مدیران در امر طراحی، بهرهبرداری و نگهداری از سیستم های تولید، انتقال و توزیع میگردد.