سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم سلطانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه زید ابادی –
محمد رضا نیکویی –

چکیده:

پیریت فراوانترین کانی سولفیدی است که در تمام مناطق کانی سازی معدن مس سرچشمه یافت می گردد. علاوه بر عناصر اصلی تشکیل دهنده این کانی (آهن و گوگرد)، عناصر دیگری نیز در این کانی چه به صورت ادخال و چه به صورت حضور در شبکه آن یافت می شوند. عناصر Ti ، Sn ، Zn ، Pb ، Cu ، Ag ، Au ، Sb، As، Ni ، Co با استفاده از روش EPMA مورد اندازه گیری قرار گرفت و محدوده غلظت این عناصر در پیریت مشخص گردید و ارتباط بین غلظت این عناصر در کانی پیریت با زونهای کانی سازی در معدن مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که از میان عناصر اندازه گیری شده درپیریتهای زون سوپرژن، عنصر As درپیریتهای زون هیپوژن Zn، بیشترین مقدار را دربین عناصر مذکور به خود اختصاصمی دهند.