سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید علی پور – کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،اردبیل،ایران
بهمن طالبی – کارشناس ارشد حسابداری،تبریز،ایران
انسیه کرکانی – دانجوی کارشناسی ارشد حسابداری،رشت،ایران

چکیده:

این مقاله موضوع مهم نحوه نمایش درصورت حسابهای مالی را نشان میدهد یعنی از یک طرف تمایز بین تعهدات و جریانهای مربوط که از تهیه بودجه مالی برای یک نهاد مالی ناشی می شوند و از طرف دیگر تمایز بین همه فعالیت دیگر این نهاد عملیاتی را نشان میدهد این تمایز مالی – عملیاتی به خوبی درآثار ونوشته های مالی از زمان میلر – مودیلیانی (۱۹۵۸ ۱۹۶۱ محرز شده است و درهمه جافراوان می باشد و اهمیت فراوانی از لحاظ علمی دربازارهای مالی دارد با این حال استانداردهای حسابداری دراین حوزه عقب مانده است این مقاله با ایجادتمایز بین ماهیت و عملکرد درنمایش اطلاعات صورت وضعیت مالی ابتدا درک تئوری ما از تمایز مالی – عملیاتی که درحال حاضر به شیوه های متفاوت و تطبیق نیافته درآثار و نوشته ها تعریف می شوندرا افزایش میدهد و دوم اینکه یک مبنای عملی برای تنظیم کنندگان استاندارد حسابداری پیشنهاد می کند تا شرایط برای گزارش دهی فعالیت مالی درصورت وضعیت های مالی تعیین شود.