مقاله تمایز سلول های آندودرم قطعی از سلول های پرتوان القا شده انسانی با استفاده سیگنالینگ مولکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۲۱۲ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: تمایز سلول های آندودرم قطعی از سلول های پرتوان القا شده انسانی با استفاده سیگنالینگ مولکولی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندودرم
مقاله اکتیوین ها
مقاله تمایز سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حویزی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال های اخیر توانایی جای گزین ساختن سلول های تخریب شده بتای تولید کننده انسولین به وسیله سلول های جدید تولید کننده انسولین برای درمان مناطق آسیب دیده در بیماری دیابت یک پتانسیل درمانی قابل قبول محسوب می شود. نظریه تولید سلول های القا شده انسانی از سلول های بیماران دیابتی و تمایز آن ها به سلول های تولید کننده انسولین، دریچه جدیدی از امید برای به کار بردن این سلول ها در درمان بیماری دیابت بدون نگرانی از رد پیوند توسط سیستم ایمنی و مشکلات اخلاقی باز کرده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه سلول های پر توان القا شده انسانی (hiPS) از سلول های استرومایی چشم مشتق شده و سپس به مدت ۵ روز در ظروف نچسب کشت تا اجسام جنینی (EBs) تشکیل و سپس با استفاده ازActivin A  و Wnt3a به سلول های آندودرم قطعی تمایز داده شدند.
یافته ها: بیان مارکرهای آندودرمی FoxA2 و Sox17 در سطح mRNA با استفاده از qRT-PCR بررسی و بیان این مارکرها در سطح پروتیین با رنگ آمیزی ایمونوسیتوشیمی تایید گشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سلول های آندودرم قطعی می توانند تحت تیمار Activein A و Wnt3a از سلول های hiPS تولید شده و هم چنین می توانند به عنوان پیش سازهایی برای درمان بیماری های کبدی و دیابت به کار روند.