مقاله تله های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: تله های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تله فقر
مقاله تعادل های چندگانه
مقاله سرریزهای مثبت
مقاله تولید ناخالص سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه نیروی کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کردبچه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نیت مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به فرآیندهای خودتقویت کننده ای که به تداوم فقر منجر می شوند، تله های فقر می گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله های فقر در یک کشور از طریق روش های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روش ها، مدل سرریزهای مثبت است که بر اساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل های چندگانه و سپس، تله های فقر مورد ارزیابی قرار می گیرند. وجود بازدهی های فزاینده در بخش صنعت به دلیل عدم استفاده از ظرفیت های کامل تولید، نشانه وجود تله های فقر است. این تحقیق به تخمین تابع تولید با دو معیار سرانه کارگر و سرانه جمعیتی برای یک مجموعه از داده های ترکیبی ۲۰ کشور، از جمله ایران می پردازد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایران در دوره مورد بررسی توانسته است به لطف سرمایه های طبیعی رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که این امر به گریز از تله های فقر منجر شده است. آنچه در مورد کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مشاهده می شود، وجود ظرفیت های خالی در تولید بوده، که نشانه ای از تله های فقر است. بر اساس این، اگر کشورها از تمام ظرفیت های موجود در تولید بهره بگیرند، می توانند به طور قابل ملاحظه ای از شکل گیری تله های فقر ممانعت کنند.