سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی موسوی – کارشناس مهندسی تاسیسات آبی و آبیاری ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن موسوی – کارشناس مهندسی مکانیک جامدات ، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تکنولوژی کنترل یک وسیله یا یک ماشین از فاصل ه دور و از طریق یک محیط واسطه را عملیات از راه دور ( تله متری )م ینامند. این فاصله م یتواند از د هها سانتیمتر(عملیات ظریف) تا میلیو نها کیلومتر(کاربردهای فضایی) تغییر کند. عملیات از راهدور دارای اشکال مختلفی است و م یتواند از طریق هر واسطۀ ارتباطی انجام گیرد. اخیراً، تمرکز اصلی و عمده بر روی انجام عملیات از راه دور از طریق اینترنت بوده است. بواسطۀ قابلیت دسترسی، گستردگی، و هزینۀ اندک اینترنت، محققین بسیاری تلاش خود را بر روی عملیات راه دور از طریق اینترنت متمرکز کرده اند. در واقع با توسعه و تلفیق علوم روبوتیک و تکنولوژی [ اینترنت، روبوت های اینترنتی شکل گرفت هاند که ه ماکنون انقلابی عظیم و نوپا را در عرصۀ علوم و صنایع بوجود آورد هاند [ ۱ امروزه سامانه های الکترونیکی و کنترلی جزء لاینفک شرکتها ، ادارات و دوایر مختلف گردیده اند ، این سیستمها در مقیاسی بسیار متنوع و گسترده و در رابطه مستقیم با ( کارایی – هزینه ) تعریف و انتخاب می گردند .سوالات تحقیق: این تحقیق، به دنبال بررسی جایگاه تله متری و کنترل در شبکه های آب و فاضلاب و مخازن ذخیره آب ، با شاخص افزایش راندمان و بهره وری وکاهش آب بدون در آمد می باشد. روش تحقیق: با توجه به تجربیاتم در نظارت و اجرای سیستمهای تله متری و مسولیتم در مدیریت آب بدون در آمد به مدت چهار سال و آشنایی با ایزو ( استاندارد ) و دارای مدارک مشاوره صنعتی و مهندسی ارزش و مقالاتی که در خصوص مدیریت انرژی در ایستگاههای پمپاژ ارایه نموده ام ، اقدام به نگارش این مقاله شده است. نتیجه گیری: در این تحقیق سعی شده است با نگرشی ؛ نو ، دقیق و عمیق به پروسه مطالعه و طراحی پرداخته شود ، به نحوی که با انجام مانیتورینگ در شبکه ، بر مبنای شاخصی(کاهش آب بدون در آمد) در زمان بهره برداری محقق گردد در این صورت انتظاراتاز یک شبکه مدرن که همان هدف چشم انداز است ، بر آورده خواهد شد.