مقاله تلقی کانت از ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: تلقی کانت از ماده
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده
مقاله اتمیسم
مقاله نظریه ذره ای
مقاله نظریه دینامیکی ماده
مقاله نفوذناپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگری احمدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانت در بنیادهای مابعدالطبیعی علم طبیعی، تلاش می کند تا با فراهم آوردن بخشی محض برای فیزیک نیوتنی، آن را به علم به معنای حقیقی کلمه تبدیل کند. او در ضمن این کار، فیزیک نیوتنی را از مفاهیمی که از نقطه نظر فلسفه نقدی تهی و فاقد وجاهت اند پیرایش کرده و تلاش می کند مفاهیمی سازگار با این فلسفه را جایگزین آن ها کند. در نتیجه او در چندین موضع مهم در تقابل کامل با نیوتن قرار می گیرد که یکی از این مواضع، بحث ماهیت ماده است. نیوتن از قائلان به نظریه اتمیسم است حال آن که کانت در برابر این تلقی، نظریه دینامیکی ماده را مطرح می کند. طبق این نظریه ماده ذاتا دارای نیروهای بنیادینی است که امکان ماده مبتنی بر آنهاست. او با برشمردن ایرادات اتمیسم از نقطه نظر فلسفه استعلایی، نظریه جدید خود را همساز با این فلسفه پیشنهاد می دهد. در این مقاله تلاش بر این است که با بررسی متقابل این دو نظریه رقیب، انگیزه های کانت برای ارائه نظریه دینامیکی ماده را بهتر بشناسیم.