سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس گل محمدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی م
علی اکبر بادامه – واحد اکتشاف معادن سنگ آهن سنگان، شرکت سنگ آهن شرق ایران
محسن زنگنه قاسم آبادی – واحد اکتشاف معادن سنگ آهن سنگان، شرکت سنگ آهن شرق ایران

چکیده:

کانسار سنگ آهن شیزن بخش کوچکی از مجموعه معادن سنگ آهن سنگان می باشد. بر اساس مطالعات قبلی این کانسار در کمربند ذخایر Fe-Oxides قرار داشته و از انواع ذخایر IOCG می باشد. کانسار عمدتاً از هماتیت و گوتیت تشکیل یافته و رخنمونهای مگنتیتی نیز به مقدار کمتر در منطقه مشاهده می شوند. بر اساس مطالعات مگنتومتری صورت گرفته مناطق مستعد منطقه به سه بخش تقسیم شده است. بررسی داده های مگنتومتری برداشت شده و نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی کانسار، تطابق منطقی بین داده های مگنتومتری و زمین شناسی را در منطقه شیزن نشان می دهد. در این منطقه در راستای توسعه عملیات اکتشاف سه نقطه جهت حفاری مغزه گیری پیشنهاد شده و در دو منطقه دیگر جهت ادامه عملیات اکتشاف مناطق مستعدی مشاهده نمی شود.