سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
مهدی فرداد – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و gis
یوسف خواجوی گدللو – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و gis

چکیده:

رشد سریع شهرها نیازمند برنامه ریزی های مناسب و صحیح جهت اجتناب از تاثیرات مخرب محیط زیستی و اجتماعی – اقتصادی آن می باشد دراین زمینه طراحان و برنامه ریزان شهری نیازمند اطلاعات مکانی و زمانی مرتبط با الگو و میزان رشد جهت درک بهتر فرایند رشد شهری تاثیرات آن و اخذ سیاست های مدیریتی و برنامه ریزی موثر می باشد مدلسازی رشد و توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی ابزاری کارآمد برای پشتیبانی و برنامه ریزی توسعه پایدار درمناطق شهری محسوب می گردد که می توان جهت شبیه سازی فرایند توسعه پیش بینی و مدیریت روند توسعه شهری و همچنین شناخت تعامل بین محیط زیست انسان ساز و محیط طبیعی از آن بهره گرفت مدل اتوماتای سلولی CA با داشتن ویژگیهایی ماند فضایی بودن داشتن دیدگاه غیرمتمرکز دربرخورد با مسائل قابلیت تلفیق با داده های سنجش از دور و سامانه GIS دارا بودن محیط بصری و سادگی نسبی درمقایسه با دیگر مدلهای شبیه سازی شهری م یتواند به عنوان ابزاری مناسب برای مطالعه مدلسازی و بازنمایی فرایندهای پیچیده شهری عمل نموده و درنتیجه می توان به عنوان ابزارهای حامی تصمیم گیری درزمینه برنامه ریزی و طراحی شهری از آنها بهره گرفت